Utama 9 Bahagian Persenjataan

Bahagian Persenjataan

 

OBJEKTIF

• Menentukan pemilik Senjata Api RELA dipantau, dikawal dan dibimbing mengikut undang-undang dari segi penggunaan, penyimpanan dan keselamatannya bagi mengelak sebarang perbuatan salah guna; dan

• Memastikan sistem dan proses kerja pengurusan Senjata Api RELA dilaksanakan mengikut kualiti dan prinsip kerja Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA).

FUNGSI

I. Cawangan Dokumentasi Pelesenan

• Mengurus proses permohonan senjata api;

• Menyiasat latarbelakang pemohon;

• Menentukan agihan pegangan senjata api;

• Menyemak permohonan senjata api;

• Pemeriksaan senjata api mengikut skala; dan

• Menyiasat dan mengesyorkan sebarang penyalahgunaan senjata api.

II. Cawangan Pelupusan

• Menguruskan pelupusan senjata api;

• Pengurusan lapangsasar;

• Merancang keperluan peluru;

• Menyediakan peraturan latihan menembak;

• Menguruskan pelupusan senjata api;

• Pengurusan lapangsasar;

• Merancang keperluan peluru; dan

• Menyediakan peraturan latihan menembak.