Utama 9 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 

OBJEKTIF

“Memberi khidmat sokongan kepada semua anggota jabatan dalam aspek pengurusan personel dan pembangunan sumber manusia ”

FUNGSI

  1. Merancang keperluan tenaga manusia dan pembangunan organisasi jabatan;
  2. Merancang dan menguruskan segala aspek pengurusan personel anggota jabatan;
  3. Merancang, menyelaras dan melaksanakan program pembangunan sumber manusia melalui latihan dan kursus anjuran jabatan, agensi awam dan swasta di dalam dan luar negara; dan
  4. Mengurus prestasi dan naik pangkat anggota jabatan.