i) Seperti di Lampiran KEW.PA-27

ii) Syarikat yang berminat boleh mendapatkan borang pada pautan seperti di bawah:-

SENARAI SEMAK DOKUMEN
BORANG KEW.PA-28

Atau boleh mengambil sendiri di alamat seperti di bawah ini :-