PERKARA BAHARU:

“Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA) sedang menjalankan kajan bagi memenuhi objektif seperti berikut:

i. mengukur persepsi rasa sedlamat kouniti setempat;

ii. menilai tahap keberkesanan Rondaan Keselamatan ERLA di 157 lokasi berfokus di seluruh negara; dan

ii. menilai tahap sokongan komuniti terhadap penugasan Rondaan Keselamatan di 157 lokasi berfokus seluruh negara.

Sehubungan itu, kami amat menghargai kerjasama orang awam yang telah menjadi responden dalam kajian ini.”