Direktori Kakitangan Ibupejabat

Pejabat Ketua Pengarah RELA
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Bahagian Khidmat Pengurusan
Bahagian Teknologi Maklumat
Bahagian Kewangan dan Pembangunan
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Unit Integriti
Bahagian Pembangunan Pasukan
Bahagian Penyelidikan
Bahagian Operasi
Bahagian Latihan
Bahagian Persenjataan
Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik
Unit Media