Peranan & Fungsi

FUNGSI DAN TUGAS RELA

• Sebagai duta kecil kerajaan dalam penyebaran dan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan.

• Melaksanakan jaringan kerjasama dengan pasukan keselamatan dan lain-lain agensi penguatkuasaan.

• Menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan sosio-ekonomi setempat.

• Membangunkan modal insan melalui latihan yang bersesuaian.