Bahagian Pembangunan Pasukan

OBJEKTIF

 •  Meningkatkan  penglibatan rakyat Malaysia dalam  kesukarelawanan  bagi membantu mengekalkan
  keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
 • Memastikan anggota RELA terjamin dari segi kebajikan semasa menjalankan tugas rasmi RELA.
 • Memastikan orang-orang perseorangan yang telah memberi sumbangan dan khidmat bakti kepada RELA dihargai dengan penganugerahan Pangkat Kehormat /Bersekutu atau Pingat RELA.
 • Memastikan semua dasar dan program Jabatan Sukarelawan Malaysia dilaksanakan dengan cekap dan berkesan sama ada di peringkat negeri /daerah.

FUNGSI

1.0 Cawangan Pengurusan Anggota

1.1 Keahlian

 • Pengambilan dan pendaftaran ahli
 • Pengeluaran kad ahli
 • Pelantikan pangkat anggota RELA
 • Melaksanakan pemutihan bagi anggota RELA yang telah meninggal dunia, terlibat dalam kes jenayah, dadah dan nombor kad pengenalan tidak lengkap.

1.2 Kehormat dan Bersekutu

 • Urus setia kepada mesyuarat Jawatankuasa Pentauliahan Pangkat Kehormat dan Bersekutu RELA
 • Urus setia kepada pelantikan Ahli Kehormat dan Bersekutu RELA
 • Merancang Program Majlis Pemakaian Pangkat Kehormat dan Bersekutu RELA

1.3 Ketua Perhubungan RELA Kawasan (KPRK) / Ketua Platun RELA (KPR)

 • Menyemak permohonan dan membuat tapisan,semakan kelayakan ahli-ahli yang dilantik sebagai KPRK/KPR
 • Menyelaras statistik Perlantikan KPRK/KPR dan laporan bulanan setiap negeri

1.4 Pusat Khidmat Komuniti RELA (PKKR)

 • Memperkasakan PKKR
 • Menyelaras statistik PKKR
 • Mewujudkan penugasan
 • Kemaskini senarai PKKR seluruh negeri

2.0 Cawangan Kebajikan

 • Menyediakan spesifikasi Insuran Perlindungan Kemalangan diri Berkelompok RELA
 • Menjalinkan kerjasama dengan syarikat insuran
 • Menguruskan Permohonan saguhati dan Insuran Perlindungan Kemalangan Diri Berkelompok RELA bagi semua anggota RELA
 • Memproses tuntutan Tabung Amanah Perwira dan Pertahanan Negara (TAPPN).

3.0 Cawangan RELA Siswa Siswi (RELASIS)

 • Menandatangani Nota Persefahaman (MOU) antara RELA dan Kementerian Pengajian Tinggi (Jabatan Pengajian Politeknik).
 • Menambah penglibatan RELASIS di semua IPTS /IPTA
 • Urus setia kepada penubuhan RELASIS seluruh Malaysia
 • Menyelaraskan statistik keahlian, laporan tahunan dan aktiviti RELASIS