MAJLIS BERSAMA JABATAN SUKARELAWAN MALAYSIA (RELA)

MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ)

Tujuan

Tujuan Majlis adalah :

a) Untuk memperolehi seluas-luas kerjasama yang menyeluruh di antara Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA)       dengan pegawai-pegawai yang bergaji di dalam Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA) dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kelicinan kerja dan kebajikan pekerja-pekerja yang berkenaan; dan
b) Untuk mengadakan jentera bagi menguruskan soal-soal mengenai syarat-syarat bekerja dan amnya untuk mengumpul berbagai buah fikiran daripada pekerja-pekerja dengan wakil-wakil rasmi Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA).

Bidang dan Fungsi

Bidang dan fungsi Majlis hendaklah tertumpu hanya perkara-perkara yang termasuk di dalam bidang kuasa Majlis seperti berikut :

a) Membincang dan memutuskan akan perkara-perkara mengenai syarat-syarat bekerja yang ada kaitan dengan    pentadbiran yang berkenaan kecuali perkara-perkara yang melibatkan dasar Kerajaan atau hal-hal perseorangan;

b) Membolehkan kakitangan mengambil bahagian dan lebih bertanggungjawab di atas perkara-perkara mengenai kerja-kerja mereka dan mematuhi syarat-syarat bawah mana tugas-tugas mereka dijalankan;

c) Menggalakkan kakitangan menerusi pengambilan bahagian dalam perbincangan-perbincangan untuk mendapat pengetahuan yang lebih lagi mengenai pentadbiran pelbagai jabatan; dan

d) Mengadakan kemudahan bagi memperbaiki perjalanan dan organisasi Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA) serta peruntukan bagi menerima cadangan dan syor-syor daripada kakitangan mengenai perkara ini.

TAKWIM
MESYUARAT MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ) TAHUN 2018
JABATAN SUKARELAWAN MALAYSIA

BIL PERKARA SUKUAN CADANGAN TARIKH MESYUARAT
1 Mesyuarat MBJ Bil 1/2018 Sukuan 1
(Januari – Mac)
22.2.2018
(Khamis)
2 Mesyuarat MBJ Bil 2/2018 Sukuan 2
(April – Jun)
7.5.2018
(Isnin)
3 Mesyuarat MBJ Bil 3/2018 Sukuan 3
(Julai – September)
16.8.2018
(Khamis)
4 Mesyuarat MBJ Bil 4/2018 Sukuan 4
(Oktober – Disember)
12.11.2018
(Isnin)

SENARAI KEAHLIAN

Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan (MBJ)

Jabatan Sukarelawan Malaysia

SENARAI AHLI MBJ RELA – IT