Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik

Objektif

1. Merancang dan menyediakan perancangan strategik dan hala tuju Jabatan.

2. Menggubal dan menyelaras Dasar Jabatan mengikut keperluan semasa.

Fungsi

1. Merancang, merangka menyelaras, menyedia dan memantau pelaksanaan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Menteri Dalam        Negeri, Ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah.

2. Merancang, merangka, menyelaras dan menyediakan Pelan Strategik Jabatan dan pengurusan prestasi untuk jangka masa      pendek, sederhana dan panjang.

3. Menyedia dan menyelaraskan Akta, Arahan Tetap dan Pekeliling Jabatan.

4. Menyedia dan menyelaraskan perkara-perkara berkaitan Parlimen dan Kabinet serta perkara-perkara berkenaan dasar            Jabatan.

5. Lain-lain tugas dari semasa ke semasa.