Bahagian Operasi

OBJEKTIF

Objektif utama bagi Bahagian Operasi adalah bahagian ini menyelaras dan memberi bantuan kepada mana-mana Pasukan Keselamatan, Agensi-agensi atau mana-mana Pihak Berkuasa Tempatan Lain yang memerlukan bantuan anggota RELA bagi melaksanakan Operasi-operasi yang dilaksanakan.

FUNGSI

I.Cawangan Operasi dan Bantuan Khas

• Menyelaras Operasi agensi penguatkuasaan

• Memproses permohonan dan kelulusan penugasan operasi dan bantuan khas anggota RELA seluruh Malaysia

• Membantu melaksanakn tugasan di bawah Arahan Majlis Keselamatan Negara No.20 (MKN 20)

• Membantu penyediaan Standard Operating Prosedur (SOP) bagi setiap operasi bantuan khas, operasi bersama jabatan dan agensi luar

• Membantu memantau segala operasi dan pematuhan tatacara pengoperasian

II. Cawangan Keselamatan

• Menyelaras penugasan kawalan premis

• Memproses permohonan dan kelulusan penugasan kawalan keselamatan anggota RELA seluruh Malaysia

• Memantau penugasan kawalan keselamatan anggota RELA di premis kerajaan seluruh Malaysia

• Memantau penugasan kawalan keselamatan anggota RELA di agensi-agensi bukan  kerajaan  di seluruh Malaysia

• Membantu agensi bagi mengawal dan memantau kawasan sasaran penting Negara

III. Cawangan Statistik

• Menyediakan laporan statistik bagi penugasan kawalan keselamatan anggota RELA seluruh Malaysia

• Menyediakan maklumat operasi,bantuan khas dan keselamatan di bilik gerakan

• Menyediakan pengawai bertugas di bilik gerakan dan perjalanan penugasan bilik gerakan dalam keadaan baik dan lancar

• Mengumpul data maklumat berkaitan operasi,penugasan kawalan keselamatan dan bantuan khas

• Menganalisa dan mengeluarkan laporan harian,bulanan dan tahunan statistik bahagian.