Bahagian Operasi

OBJEKTIF

Objektif utama bagi Bahagian Operasi adalah bahagian ini menyelaras dan memberi bantuan kepada mana-mana Pasukan Keselamatan, Agensi-agensi atau mana-mana Pihak Berkuasa Tempatan Lain yang memerlukan bantuan anggota RELA bagi melaksanakan Operasi-operasi yang dilaksanakan.

FUNGSI

I.Cawangan Penyelarasan Depot Tahanan

• Mengemaskini data tahanan di setiap daerah.

• Membantu pengurusan tahan JIM di daerah.

• Mengurus kemasukan PATI ke depot tahanan.

 

II. Cawangan Statistik/Bilik Gerakan

• Memantau perjalanan bilik gerakan.

• Menyedia statistik bagi setiap operasi.

• Menyedia laporan bulanan kepada pihak atasan.

 

III. Cawangan Operasi Penguatkuasaan Bantuan Khas

• Memantau tugas-tugas Ops Tegas.

• Menyedia dan mengeluarkan dasar operasi.

• Menilai keberkesanan operasi.

• Kerjasama dan jalinan networking dengan agensi penguatkuasaan lain.

• Mengurus sumber manusia semasa operasi.

• Menyediakan Laporan Operasi.

• Pengurusan Dasar Operasi.

• Memantau operasi bantuan.

• Menyedia dan mengeluarkan dasar operasi bantuan.

• Kerjasama dengan agensi bantuan yang lain.

• Menyediakan laporan operasi bantuan.

• Pengurusan operasi bantuan.

• Memantau kesiapsiagaan cawangan bantuan.