Misi, Visi, Objektif, Moto & Nilai Teras

VISI

“Peneraju Kesukarelawanan Keselamatan dan Kesejahteraan Negara”

MISI

“Mentadbir Urus Kesukarelawanan Dalam Negeri Untuk Membantu Bagi Menjamin Keselamatan, Keamanan, Kesejahteraan, Keharmonian, Kesatuan dan Perpaduan Rakyat”

OBJEKTIF

“Memelihara dan Mengekalkan Keselamatan, Keamanan, Kesejahteraan, Keharmonian, Kesatuan dan Perpaduan Rakyat”

MOTO

“Setia Berbakti”

SLOGAN

“Dari Rakyat, Bersama Rakyat, Untuk Rakyat” 

TERAS

Perkhidmatan RELA adalah berteraskan kepada konsep 5K1P iaitu:

KESELAMATAN                 –           memastikan KESELAMATAN setempat

KEAMANAN                       –           memastikan KEAMANAN setempat

KESEJAHTERAAN            –           memastikan KESEJAHTERAAN setempat

KEHARMONIAN                 –           memastikan KEHARMONIAN setempat

KESATUAN                        –           memastikan KESATUAN antara rakyat setempat

PERPADUAN                     –           memastikan PERPADUAN antara semua kaum di Malaysia