Misi, Visi, Objektif, Moto & Nilai Teras

MISI

“Mentadbir Urus Kesukarelawanan Dalam Negeri Untuk Membantu Bagi Menjamin Keselamatan, Keamanan, Kesejahteraan, Keharmonian, Kesatuan dan Perpaduan Rakyat”

VISI

“Peneraju Kesukarelawanan, Keselamatan dan Kesejahteraan Negara”

OBJEKTIF

“Memelihara dan Mengekalkan Keselamatan, Keamanan, Kesejahteraan, Keharmonian, Kesatuan dan Perpaduan Rakyat”

MOTO

“Setia Berbakti”

SLOGAN
“Dari Rakyat, Bersama Rakyat, Untuk Rakyat”

TERAS

Perkhidmatan teras RELA adalah berlandaskan kepada konsep 5K1P :

KESELAMATAN – memastikan KESELAMATAN setempat

KEAMANAN – memastikan KEAMANAN setempat

KESEJAHTERAAN – memastikan KESEJAHTERAAN setempat

KEHARMONIAN – memastikan KEHARMONIAN setempat

KESATUAN – memastikan KESATUAN antara rakyat setempat

PERPADUAN – Memastikan PERPADUAN antara semua kaum di Malaysia