Unit Media

OBJEKTIF

• Selaras dengan saranan YB Menteri Dalam Negeri untuk memperkasakan “ Communication line” di KDN.

• Memudahkan dan mempercepatkan penyampaian maklumat yang tepat dan jelas.

FUNGSI

• Sebagai agen penyebar luas maklumat-maklumat kerajaan khususnya KDN dan RELA kepada semua anggota RELA dan masyarakat di seluruh Negara.

• Memperjelaskan fungsi dan aktiviti RELA kepada semua pihak dan masyarakat kita dan antarabangsa melalui media sosial.

• Memikul tanggungjawab merealisasikan hasrat YB Menteri Dalam Negeri untuk melihat RELA di “internationalise” kan (melalui medium Twitter dan Facebook).

• UMR Ibu Pejabat, Negeri dan Daerah bertanggungjawab mengemaskinikan Twitter, Facebook dan Portal RELA supaya ia sesuai dan selaras dengan keadaan semasa.