Logo dan Pengertian

LOGO JABATAN
logo-jabatan_smll

BIL
SIMBOL
PENGERTIAN
1
Kuning Lambang kedaulatan dan negara berparlimen
2
Merah Menunjukkan keberanian, sentiasa setia berbakti
3
Hijau keharmonian, perpaduan dan kesukarelaan
4
Bunga Padi Lambang semangat kesetiaan yang padu, bersatu dan jitu
5
Tanjak Menjunjung kedaulatan RAJA berperlembagaan
6
Jalur 14 jalur warna putih dan merah menunjukkan taburan Ahli RELA di seluruh negara
7
RELA Singkatan nama Jabatan Sukarelawan Malaysia yang terdiri daripada rakyat yang menabur khidmat bakti secara sukarela
8
Perisai Benteng Pertahanan Rakyat