Latihan

1. Adakah saya perlu menjalani latihan atau kursus ?
2.Bolehkah saya mendapat cuti sekiranya saya ingin mengikuti latihan atau tugasan yang dianjurkan oleh RELA ?
3. Apakah kursus-kursus yang disediakan dalam RELA ?
4. Di manakah kursus tersebut diadakan ?