Keanggotaan

Jawapan

 1. Warganegara Malaysia (mempunyai mykad)
 2. Berumur 18 tahun ke atas
 3. Sihat tubuh badan
 4. Tidak menganggotai mana-mana pasukan sukarelawan lain yang ditubuhkan di bawah undang-undang bertulis
 5. Bukan anggota mana-mana pasukan dibawah undang-undang bertulis.
 6. Tiada rekod jenayah

Jawapan

Pendaftaran ahli RELA adalah percuma dan tidak dikenakan sebarang bayaran.

Jawapan

Bagi ahli yang tidak ditamatkan di atas sebab tertentu tempoh sah laku adalah sepanjang hayat.

Jawapan

RELASIS adalah singkatan RELA SISWA SISWI yang menyertai Ko-kurikulum di IPTA/IPTS

Jawapan

 Setiap IPTA/IPTS boleh menubuhkan RELASIS dengan minimum penyertaan pelajar sebanyak 33 orang (1 Platun). Permohonan rasmi secara bertulis daripada pihak pengurusan IPTA/IPTS berkenaan di hantar kepada Pejabat RELA Negeri untuk pengesahan dan seterusnya dihantar kepada Ibu Pejabat RELA Malaysia untuk pertimbangan lanjut.

Jawapan

Latihan yang diberikan seperti berikut :-

 • Asas kawad kaki.
 • Pengenalan asas organisasi.
 • Pendedahan konsep kesukarelawanan.
 • Pengenalan kepada asas khidmat komuniti.
 • Menerapkan nilai kerohanian, jatidiri dan patrotisme.
 • Mengenali nilai dan etika pasukan.
 • Pengenalan asas kepada ilmu medan perang.
 • Kursus asas persenjataan.
 • Pengenalan dan pendedahan asas mengenai konsep penugasan bantuan bersepadu.

Jawapan

Faedah-faedah yang diperolehi menyertai RELASIS seperti berikut :-

 • Melatih dan mendidik mahasiswa mengenai konsep kesukarelawan melalui aktiviti kemasyarakatan bagi menjamin kesejahteraan, keselamatan, keharmonian dan keamanan setempat.
 • Melahirkan mahasiswa yang bergiat aktif dengan RELASIS sebagai anggota RELA yang berkemahiran, berkaliber, berpendidikan, berintegriti, berdisiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
 • Meningkat dan menyemai semangat setiakawan demi memupuk perpaduan nasional.
 • Briged RELASIS akan ditauliahkan sebagai Penolong Penguasa Kanan RELA (PPgKR) bagi lepasan ijazah dan Penolong Penguasa (PPgR) bagi lepasa diploma setelah tamat dengan jayanya modul latihan yang ditetapkan ipt.

Jawapan

Dilantik Ahli Bersekutu RELA

Ahli RELASIS boleh bergiat aktif dengan menyertai program RELA di daerah masing-masing.

Membantu pegawai penyelaras / jurulatih untuk menguruskan RELASIS terutama dari segi khidmat bakti RELA.

Jawapan

Semua Ahli RELA akan dilindungi insurans semasa bertugas

Bagi yang tidak bertugas akan dibayar khairat kematian.

Jawapan

Dokumentasi yang diperlukan semasa mengemukakan tuntutan insuran kepada Ibu Pejabat RELA melalui Pegawai RELA Daerah dan Pegawai RELA Negeri :

 1. Borang permohonan (oleh syarikat insurans)
 2. Laporan perubatan (oleh syarikat insurans)
 3. Salinan kad pengenalan diri (anggota/si mati)
 4. Salinan kad keahlian RELA (anggota/si mati)
 5. Salinan sijil kematian
 6. Salinan bedah siasat
 7. Salinan laporan polis (jika kes kemalangan)
 8. Salinan lesen memandu (jika kes kemalangan)
 9. Salinan kad pengenalan waris (bumiputera dan bermastautin di malaysia)
 10. Surat pengesahan penugasan dari Pengawai Rela Daerah.
 11. Lain-lain dokumen sokongan yang berkaitan (jika diminta oleh syarikat insuran)

Jawapan

Kes yang ditolak adalah seperti berikut :

 1. Melebihi had umur yang ditetapkan
 2. Dokumentasi tidak lengkap
 3. Kes diragui dan alasan yang tidak munasabah

Pegawai yang boleh di hubungi :-

Pegawai         : Nasharuddin Bin Mat Nasir

No. Tel            : 03-8870 3728

Pegawai         : Noraliza binti Majid

No. Tel            : 03-8870 3758

Pegawai         : Nuruqaiyah binti Jamaludin

No. Tel            : 03-8870 3724