Unit Integriti

OBJEKTIF

  • Memastikan warga RELA mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh serta meningkatkan semangat patriotisme.

    Usaha kawalan dalaman RELA bagi membendung salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi di kalangan warga RELA.

FUNGSI

  • Membudayakan etika kerja dan nilai-nilai murni kepada semua warga RELA.
  • Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan mekanisme saluran aduan dalaman serta menjamin kesaksamaan dalam tindakan.
  • Ketegasan dalam pematuhan dan penguatkuasaan undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuatkuasa selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.
  • Memantapkan pengukuhan dalaman Warga RELA melalui Program pengukuhan integriti. Program tersebut merangkumi program pencegahan (preventive)/pendidikan (educative) dan program hukuman (punitive).
  • Menjalankan pemeriksaan ke atas amalan, sistem dan tatacara kerja dalam RELA yang mendedahkan kepada ruang dan peluang berlakunya amalan rasuah, salahguna kuasa dan penyelewengan serta karenah birokrasi.