Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

OBJEKTIF

“Menyediakan khidmat sokongan yang efisien kepada semua pegawai dan kakitangan RELA dalam pengurusan dan pembangunan sumber manusia merangkumi perkhidmatan pembangunan organisasi dan sumber manusia, pengurusan tatatertib serta keperluan latihan sejajar dengan objektif Bahagian”

FUNGSI

 

  1. Menguruskan keseluruhan aspek-aspek perkhidmatan pegawai dan kakitangan.
  2. Merancang, menyelaras dan melaksanakan program pembangunan sumber manusia melalui latihan dalam negeri yan dikendalikan oleh sector awam dan swasta.
  3. Merancang, mengkaji dan mengurus perkara-perkara berkaitan penstukturan semula organisasi, perjawatan, skim perkhidmatan dan elaun.