Syarat-syarat Menganggotai RELA

Syarat Syarat Am Untuk Menjadi Ahli RELA

 • Warganegara Malaysia.
 • Umur 18 tahun dan ke atas.
 • Sihat tubuh badan.

Kecuali

 • Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi.
 • Ahli-ahli Jemaah Menteri dan ahli-ahli mana-mana Majlis Parlimen.
 • Ahli-ahli bagi mana-mana Majlis Mesyuarat Kerajaan atau mana-mana Dewan Undangan sebagaimana ditakrif dalam Perlembagaan.
 • Wakil-wakil Diplomat atau Konsul yang bertauliah dan pekerja-pekerja diplomat dan konsul yang tidak berdomisil di Malaysia.
 • Orang-orang yang bekerja dalam Perkhidmatan Kerajaan mana-mana anggota Komanwel lain daripada Malaysia dan yang ada di Malaysia semata-mata oleh sebab mereka bekerja dalam perkhidmatan itu.
 • Anggota-anggota yang sedang berkhidmat dalam Angkatan Tentera Persekutuan.
 • Anggota-anggota yang sedang berkhidmat dalam Pasukan Sukarela Tentera Laut DiRaja Malaysia.
 • Pasukan Pertahanan Tempatan, Pasukan Sukarela Tentera Udara DiRaja Malaysia.
 • Anggota-anggota Pasukan Polis.
 • Orang-orang sakit otak dalam pengertian mana-mana undang-undang bertulis yang berkuatkuasa di Malaysia.
 • Orang-orang yang diperakui sebagai buta oleh pengamal perubatan berdaftar.
 • Ahli-ahli Pasukan Bomba yang disenggara di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuatkuasa di Malaysia.
 • Mana-mana orang lain atau mana-mana golongan orang lain yang dikecualikan daripada peraturan-peraturan ini dengan perintah Menteri.