Bahagian Persenjataan

OBJEKTIF

• Menentukan pemilik Senjata Api RELA dipantau, dikawal dan dibimbing mengikut undang-undang dari segi penggunaan, penyimpanan dan keselamatannya bagi mengelak sebarang perbuatan salah guna.

• Memastikan sistem dan proses kerja pengurusan Senjata Api RELA dilaksanakan mengikut kualiti dan prinsip kerja Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA)

FUNGSI

I.Cawangan Dokumentasi Pelesenan

• Mengurus proses permohonan senjata api.

• Menyiasat latarbelakang pemohon.

• Menentukan agihan pegangan senjata api.

• Menyemak permohonan senjata api.

• Pemeriksaan senjata api mengikut skala.

• Menyiasat dan mengesyorkan sebarang penyalahgunaan senjata api.

II. Cawangan Pelupusan

• Menguruskan pelupusan senjata api.

• Pengurusan lapangsasar.

• Merancang keperluan peluru.

• Menyediakan peraturan latihan menembak.

• Menguruskan pelupusan senjata api.

• Pengurusan lapangsasar.

• Merancang keperluan peluru.

• Menyediakan peraturan latihan menembak.