Makluman Peperiksaan Subjek Jabatan Bagi Tujuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA) Tahun 2019

  • Pegawai Pertahanan Awam Gred KP 41
  • Penolong Pegawai Pertahanan Awam Gred KP 29
  • Pembantu Pertahanan Awam Gred KP 19

BIL

ZON PEPERIKSAAN TARIKH PEPERIKSAAN

PUSAT PEPERIKSAAN 

1.

Semenanjung Malaysia

1 Oktober 2019

Dewan D5, Kompleks D,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62546 Putrajaya

2.

Sabah

1 Oktober 2019

Dewan Seminar Mengkabong

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

Kampus INTAN Sabah

Jalan Sulaman Tuaran

88899 Kota Kinabalu

Sabah

3.

Sarawak

1 Oktober 2019

Dewan Peperiksaan

Institut Pendididikan Guru

Kampus Batu Lintang

Jalan College

93200 Kuching

Sarawak