Faedah Keahlian RELA

Keahlian Anggota RELA akan mendapat kelebihan dari segi :

1. Caj rawatan dan kemudahan wad percuma bagi anggota-anggota yang terlibat dalam kemalangan ketika bertugas.

2. Perlindungan insurans sekiranya terlibat dalam kemalangan ketika bertugas.

3. Latihan percuma di pusat-pusat latihan.

4. Elaun latihan dan bertugas RM6 sejam.

5. Uniform diberikan secara percuma.

6. Keahlian adalah percuma.